Tajemnica Wcielenia i ludzie morza

Orędzie miłości, jakie niesie tajemnica Wcielenia, „ogarnia także ludzi morza”, „środowisko coraz bardziej międzynarodowe, wielokulturowe i wieloreligijne”, „przekraczając wszelkie bariery i uprzedzenia, a stając się fundamentem nowego świata”.

Ten nowy świat, to umiejętność „życia razem, w poszanowaniu różnorodności i godności każdego człowieka”. Czytamy o tym w przesłaniu, jakie w związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem wystosowała do ludzi morza Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. W dokumencie znajdujemy ponadto zachętę, by wierzący stawali się wszędzie świadkami Jezusa, „Boga z nami”, włączając się w ten sposób w dzieło nowej ewangelizacji.

Dykasteria zwraca przy tym uwagę, że „Słowo stało się ciałem”, by przemienić świat pełen podziałów i niedoskonałości. Stąd istnieje potrzeba zaangażowania się w skuteczne rozwiązywanie tak licznych problemów dotyczących ludzi morza. W przesłaniu wymienia się w tym kontekście nadużycia przy zatrudnieniu, traktowanie marynarzy i rybaków jak przestępców, samotność w obcych portach z dala od rodziny oraz niebezpieczeństwo piractwa morskiego.

«« | « | 1 | » | »»