Populacja Żydów wraca do poziomu sprzed Szoah

Populacja Żydów wraca do poziomu sprzed Szoah. Według izraelskiego think tanku Jewish People Policy Institute obecnie na świecie jest 14,2 mln osób narodowości żydowskiej.

Gdyby jednak dodać osoby z jednym żydowskim rodzicem lub te, które same określają się jako „częściowo Żydzi”, liczba ta wzrasta do 16,5 mln, a tyle właśnie było Żydów tuż przed wybuchem II wojny światowej.

Ten przyrost liczby Żydów na świecie związany jest częściowo z przyrostem naturalnym, głównie w Izraelu, gdzie mieszka ich obecnie 6,1 mln, ale także ze „zmieniającymi się wzorcami żydowskiej tożsamości”. Np. w USA za Żyda uważa się 59 proc. dorosłych dzieci mających jedno z rodziców pochodzenia żydowskiego - nigdy w historii ta liczba nie była aż tak wielka.

W przedstawionej statystyce zostało uwzględnionych także co najmniej milion Żydów zeświecczonych, którzy niechętnie wiążą się ze wspólnotą czy instytucjami żydowskimi, a także około 350 tys. żydowskich imigrantów z byłego Związku Radzieckiego, którzy w Izraelu nie są w ogóle uznawani za Żydów.

Po Izraelu największym skupiskiem Żydów na świecie są Stany Zjednoczone (5,7 mln), Francja (475 tys.) i Kanada.

Tymczasem według amerykańskiego Pew Research Center, który zalicza do Żydów tylko tych, którzy sami utożsamiają się z tą narodowością, liczbę 16 mln populacja żydowska osiągnie dopiero około roku 2050.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| ŻYDZI