Świadectwo spotkania
Podróż na Wschód
Ryszard Czajkowski

Jestem przekonany, że dla mieszkaącego w namiocie koczownika pałac Potala musi być dziełem bogów i stąd może przekonanie, że dalajlamowie to żywi bogowie. Dla Tybetańczyków bardziej świętym niż Potala miejscem jest tak zwana katedra Lhaska Dżokang. Uczestniczyłem w kilku ceremoniach i miałem niezapomnianą przygodę. Gdy przestałem fotografować i już spokojnie rozejrzałem się w koło siebie, ludzie wciągnęli mnie do uczestnictwa w ceremonii, oblali mi głowę bardzo tłustym mlekiem, wytłumaczyli jak mam postępować i chociaż teraz wydaje mi się to banalne - to wtedy odczuwałem nastrój tej świątyni, ceremonii, a może również uczucie zespolenia z innymi jej uczestnikami. Cały czas wiedziałem, że jestem profanem, ale pamiętam jak wielkim było to dla mnie przeżyciem. Więcej:.


Świadectwo spotkania
W kraju Koptów i muzułmanów
Ks. Sławomir Czalej

Już od początku pobytu wielkim zaskoczeniem było dla uczniów odkrycie, że Egipt też jest ziemią świętą. To w końcu tam, jak mówi Ewangelia, udała się Święta Rodzina z małym Jezusem. Tam też Mojżesz otrzymał od Boga tablice z przykazaniami na górze Synaj. – Zdecydowaliśmy się na realizację projektu po to, aby młodzież z kraju wręcz monolitycznie religijnego mogła doświadczyć czegoś, co jest – nie tylko religijnie – bardzo różne. Z zetknięcia z innością religijno-cywilizacyjną w umysłach młodych ludzi rodzi się silna refleksja nad własnym życiem i wiarą Więcej:.


Buddyzm
Buddyzm a fundamentalizm i przemoc
Jacek Sieradzan
w: Kwartalnik Religioznawczy Nomos (nr 47-48/ 2004), Kraków 2004


Co ma zrobić buddysta w sytuacji, gdy jest świadkiem przemocy? W przeciwieństwie do pierwotnego buddyzmu therawady, który jednoznacznie stoi na stanowisku nie odpowiadania złem na zło, zarówno ślubowania bodhisattwy mahajany, jak i ślubowania tantryczne nakładają na przyjmujących je obowiązek aktywnego przeciwdziałania niesprawiedliwości. (...) Jak pisał B. Faure, buddyzm generalnie potępia przemoc, jednak „gdy Prawo Buddy znajduje się w niebezpieczeństwie, konieczna staje się bezwzględna walka z siłami zła (...)". Więcej:.


O dialogu chrześcijan z muzułmanami w Azji
Adam Wąs SVD
tekst publikujemy za: "Misyjne drogi" (1/2005)


Na początku trzeciego tysiąclecia ogólna liczba wyznawców islamu przekroczyła miliard dwieście milionów! Prawie dwie trzecie wszystkich muzułmanów zamieszkuje Azję, natomiast chrześcijanie nie stanowią na kontynencie azjatyckim nawet trzech procent ludności. Spróbujmy przyjrzeć się wybranym zagadnieniom kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich w kontekście tych „dysproporcji”. Uwagę skoncentrujemy na regionie Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej z częściowym tylko zaznaczeniem Azji Centralnej i całkowitym pominięciem Bliskiego Wschodu. Więcej:.


Religie Afryki
Pochodzenie i przeznaczenie człowieka w wierzeniach Akanów
ks. Grzegorz Wita
fragment artykułu "Rodzima antropologia Akanów z Ghany" w:"Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego" (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr. 45)


Do opisania stwórczej działalności Boga zazwyczaj używa się metafory garncarza. Dlatego o Bogu mówi się często jak o garncarzu lub formierzu. Hermann Baumann doszedł do wniosku, że idea stworzenia człowieka z gliny jest w Afryce szeroko rozpowszechniona. U wielu ludów afrykańskich występuje świadomość zależności od Boga w istnieniu. Często ta relacja opisywana jest na wzór więzi łączącej ojca z sy­nem. Akanowie twierdzą, że Bóg podtrzymuje życie ludzkie tak, iż bez Nie­go ludzkość by zginęła. Stwórcze działanie Boga funkcjonuje również w skali kosmicznej i zapewnia byt całemu wszechświatu. Często jednak mity kosmogo­niczne i antropogeniczne nie skupiają się na stworzeniu człowieka jako jednostki, lecz podkreślają i wyrażają stworzenie cywilizowanego, uspołecznionego świata. Więcej:.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |