Co tak naprawdę mówi Koran. Chrześcijański przewodnik po świętej księdze islamu.

W miarę jak islam - religia powstała w oparciu o Koran - kontynuuje swoją globalną ekspansję, pojawia się coraz większa potrzeba lepszego zrozumienia świętej księgi muzułmanów.

Napisana lekkim językiem, z dużym znawstwem tematu książka Mateena Elassa wprowadza w podstawowe zagadnienia dotyczące islamu i jego świętej księgi - Koranu. Nie jest to publikacja naukowa, a raczej "chrześcijański przewodnik po świętej księdze islamu", jak trafnie ujmuje to polski podtytuł publikacji (tytuł oryginału "Understanding Koran").

Dlatego też, oprócz nagromadzenia informacji znajdujemy tu liczne odwołania porównawcze, w których autor (sam wychowany przez ojca muzułmanina) zestawia islam i chrześcijaństwo. Celem książki jest zachęta do wzajemnego poznania i dialogu.

"Chrześcijanie, ignorując religię Mahometa, narazić się mogą nie tylko na ryzyko intelektualnej apatii, niezrozumienia czy tworzenia stereotypów, ale i naiwnych ocen. Mogą także wpaść w pułapkę bezmyślnego demonizowania tej religii. Czytając prasowe newsy o Al-Kaidzie i zagrożeniach związanych z prowadzonym przez nich dżihadem, często zadajemy sobie różne pytania. Jak pogodzić te doniesienia z informacjami muzułmańskich intelektualistów, że islam jest religią pokoju i społecznej harmonii? Co jest prawdą? Co tak naprawdę mówi Koran? Jak powstała ta święta księga islamu i jaki był jej wpływ na społeczeństwa?"

Na końcu książki znajdują się pytania nawiązujące do każdego z rozdziałów. Mogą być inspiracją zarówno do osobistej refleksji jak i do twórczych spotkań chrześcijan z muzułmanami.

Fragment książki:

Koran w oczach muzułmanów
Dwukrotnie w ciągu dnia w naszym mieście powietrze przeszywał wystrzał artyleryjski. Trwał ramadan, dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim. Moja rodzina żyła w Arabii Saudyjskiej, a wspomniane wystrzały oficjalnie wyznaczały godziny wschodu i zachodu słońca, pomiędzy którymi wszyscy praktykujący muzułmanie mieli powstrzymywać się od jedzenia, picia i innych przyjemności. Arabia Saudyjska określa się mianem państwa muzułmańskiego i w związku z tym głosi i wprowadza w życie naukę proroka islamu, Mahometa, zapisaną w Koranie.

Jedną z praktyk składających się na tę naukę jest właśnie post w miesiącu zwanym ramadanem. Taki nakaz zapisany został w Koranie i przez to obowiązuje on wszystkich muzułmanów. Jest tak dlatego, że dla muzułmanina Koran to Słowo Boga, najwyższy autorytet na ziemi, którym należy kierować się w życiu. To ich Święta Księga, odgrywająca w islamie podobną rolę jak Biblia w religii chrześcijańskiej. Między tymi dwiema księgami istnieją jednak liczne istotne różnice.

Niniejsza książka ma pomóc osobom nieznającym Koranu w zdobyciu wiedzy o tej księdze i jej miejscu w społeczeństwie islamskim. Wiedza ta pozwoli czytelnikowi porównać Koran z Biblią i dostrzec wykorzystywane w nim elementy chrześcijańskie. Autor ma także nadzieję, że po przeczytaniu tej książki czytelnik będzie potrafił z większą pewnością siebie dyskutować na tematy związane z wiarą z muzułmanami, jakich spotka na swojej drodze w codziennym życiu lub w podróży.

Rosnąca liczba muzułmanów
Islam ma ponad 1,2 mld wyznawców na całym świecie – w liczebności wiernych i zasięgu terytorialnym ustępuje jedynie chrześcijaństwu (1,9 mld wyznawców). Łącznie te dwie religie skupiają prawie połowę światowej populacji. Co zadziwiające jednak, ich przedstawiciele pozostają w dużej mierze nieświadomi głównych przekonań drugiej strony. Chociaż bez wątpienia istnieje wiele złożonych przyczyn dla takiego stanu rzeczy, sytuacja ta nie powinna trwać nadal, a zwłaszcza nie w chrześcijańskim świecie Zachodu.

Od bardzo wielu lat ludzie chrześcijańskiego Zachodu uważają islam za religię Bliskiego Wschodu i innych krajów Trzeciego Świata. Chrześcijanie rzadko wchodzą w bezpośrednie kontakty z muzułmanami i wciąż mają niewielką wiedzę o tej światowej religii. Jednak na skutek napływu muzułmańskich imigrantów do Europy i Ameryki Północnej, wzrostu aktywności wojowniczego islamu, który bierze interesy świata Zachodu za cel swoich terrorystycznych ataków, oraz ponownego rozdrapywania bolesnych ran w konflikcie izraelsko-palestyńskim, islam często jest głównym obiektem zainteresowania światowych mediów. Kwestie ubioru, szczegółowe zasady dotyczące diety, inne dni świąteczne oraz surowe praktyki religijne rozbudzają wśród Amerykanów zainteresowanie istotą i wierzeniami islamu.

Chrześcijanie nie mogą dłużej pozostawać obojętni na naukę i praktyki religii, która narodziła się w VII stuleciu na Półwyspie Arabskim, a obecnie obejmuje swoim zasięgiem dużą część Azji i Afryki oraz szybko wkracza na teren Europy i Stanów Zjednoczonych. Jeśli Kościół nadal zamierza traktować poważnie swoje zobowiązanie do czynienia wszystkich ludzi swoimi apostołami, my, jako wierni tego Kościoła, musimy zdobyć gruntowną wiedzę na temat systemu religijnego, który obecnie wywiera wpływ na jedną piątą światowej populacji. Prawdopodobnie najlepszym sposobem na zdobycie tej wiedzy jest zaznajomienie się z Koranem, który znajduje się w centrum muzułmańskiej teologii i praktyki.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |