Benedykt XVI za duchem Asyżu

Papież zaprasza przedstawicieli różnych religii na 27 października do Asyżu – na Dzień refleksji, dialogu i modlitwy o pokój i sprawiedliwość na świecie.

Watykańskie Biuro Prasowe opublikowało komunikat, w którym papież zaprasza do „przyłączenia się do tej wędrówki braci chrześcijan różnych wyznań, przedstawicieli tradycji religijnych świata, a symbolicznie wszystkich ludzi dobrej woli”. Dzień ten będzie obchodzony w 25. rocznicę historycznego spotkania, jakie miało miejsce w Asyżu 27 października 1986 roku z woli Jana Pawła II.

„Z okazji tej rocznicy Ojciec Święty zamierza zwołać 27 października br. Dzień refleksji, dialogu i modlitwy o pokój i sprawiedliwość na świecie, udając się z pielgrzymką do miasta św. Franciszka i ponownie zapraszając do przyłączenia się do tej wędrówki braci chrześcijan różnych wyznań, przedstawicieli tradycji religijnych świata, a symbolicznie wszystkich ludzi dobrej woli” – czytamy w komunikacie.

Nawiązując do tematu spotkania – który brzmi: Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju – Stolica Apostolska podkreśla, że Każda istota ludzka w gruncie rzeczy jest pielgrzymem, poszukującym prawdy i dobra.

„Dlatego też do wspólnego marszu, oprócz przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich oraz najważniejszych tradycji religijnych, zaproszone zostaną niektóre osobistości świata kultury i nauki, które choć nie deklarują się jako religijne, czują, że są na drodze poszukiwania prawdy i poczuwają się do wspólnej odpowiedzialności za sprawę sprawiedliwości i pokoju na tym naszym świecie” – głosi komunikat.

„Obraz pielgrzymki nabiera więc znaczenia wydarzenia, które będzie obchodzone: wspomniane zostaną przebyte etapy, od pierwszego spotkania w Asyżu do następnego w styczniu 2002 roku, a jednocześnie skieruje się wzrok w przyszłość, z zamiarem kontynuowania wraz z wszystkimi mężczyznami i kobietami dobrej woli marszu na drodze dialogu i braterstwa, w kontekście świata w momencie raptownych przemian. Święty Franciszek, ubogi i pokorny, przyjmie znowu wszystkich w swym mieście, które stało się symbolem braterstwa i pokoju” – czytamy dalej.

Biuro Prasowe Watykanu informuje, że delegacje wyruszą z Rzymu pociągiem rano 27 października razem z Ojciec Świętym, a poo przyjeździe do Asyżu udadzą się do Bazyliki Matki Bożej Anielskiej, gdzie odbędzie się moment upamiętnienia poprzednich spotkań i pogłębienia tematu Dnia. Przemawiać będą przedstawiciele niektórych delegacji, a głos zabierze także Ojciec Święty.

„Następnie program przewiduje skromny obiad dla wszystkich delegatów: posiłek pod znakiem umiaru, wyrażający wspólne przebywanie w braterstwie, a jednocześnie uczestnictwo w cierpieniach tak wielu mężczyzn i kobiet, którzy nie znają pokoju” – głosi watykański komunikat.

Następnie program przewiduje czas skupienia, przeznaczony na osobistą refleksję i modlitwę. Po południu zaś wszyscy obecni w Asyżu wezmą udział w marszu, który wyruszy w stronę bazyliki Świętego Franciszka.

„Będzie to pielgrzymka, w której udział wezmą na ostatnim odcinku także członkowie delegacji; będzie on symbolizować drogę każdej istoty ludzkiej systematycznie poszukującej prawdy i zajętej czynną budową sprawiedliwości i pokoju. Odbywać się będzie w ciszy dając możliwość osobistej refleksji i modlitwy. W cieniu bazyliki Świętego Franciszka, tam, gdzie zakończyły się również poprzednie spotkania, odbędzie się końcowy moment dnia, połączony z uroczystą odnową wspólnego zaangażowania na rzecz pokoju” – informuje watykańskie Biuro Prasowe.

W ramach przygotowań do spotkania w Asyżu, 26 października wieczorem Benedykt XVI przewodniczyć będzie w Bazylice św. Piotra czuwaniu modlitewnemu wraz z wiernymi diecezji Rzymu. Kościoły partykularne oraz wspólnoty rozsiane po świecie proszone są o organizowanie podobnych chwili modlitwy.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg