Głębia wiary, zgoda między religiami

„Rodzina taka, jakiej broni Kościół katolicki, jest rzeczywistością, której chce Bóg”. Przypomniał o tym Papież episkopatowi Beninu z okazji jego wizyty ad limina Apostolorum.

Przyjmując biskupów tego zachodnioafrykańskiego kraju, Ojciec Święty przekazał im przesłanie, w którym odnotowuje duży udział wiernych w nabożeństwach oraz liczne nawrócenia na chrześcijaństwo, jak też powołania kapłańskie i zakonne.

„Słusznie jednak podkreślacie w swoich sprawozdaniach, że ta wiara, coraz bardziej rozpowszechniona, jest czasem powierzchowna i brak jej stałości – pisze Franciszek. – Ważne jest, by pragnienie głębokiej znajomości chrześcijańskiego misterium było udziałem nie tylko elity, ale ożywiało wszystkich wiernych, bo wszyscy powołani są do świętości”. Papież zachęca biskupów Beninu do czujności wobec licznych ataków ideologicznych i medialnych. Zwraca uwagę, że duch sekularyzacji oddziałuje również na ich kraj, choć jest to jeszcze mało widoczne. Może temu przeciwdziałać jedynie wiara głęboko zakorzeniona w sercach wiernych i konkretnie przeżywana.

Ojciec Święty przypomina wyzwania stojące przed rodziną, na które będzie się starał odpowiedzieć jesienny Synod w Rzymie. Podkreśla, że rodzina to dar Boga dla ludzi i społeczeństw. Wzywa, by – nie rezygnując w niczym z Prawdy objawionej – popierać spotkanie kultur i dialog międzyreligijny, zwłaszcza z islamem. Zwraca uwagę, że Benin jest przykładem zgody między obecnymi tam religiami. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie na świecie, trzeba czuwać, by zachować to delikatne dziedzictwo.

Wspominając dzieła Kościoła na polu oświaty, służby zdrowia czy socjalnym, Franciszek wskazuje, że winny one zawsze ukazywać miłosierdzie Jezusa. Zachęca biskupów do troski o księży. Wysyłając ich na studia czy misje zagraniczne, trzeba zawsze pamiętać o potrzebach własnych diecezji. Pisząc o dobrych relacjach Kościoła z benińskimi władzami, które słuchają jego głosu i cenią jego działalność, przestrzega przed bezpośrednim zaangażowaniem politycznym i stronniczością. Zaleca formację laikatu do odpowiedzialności za sprawy publiczne.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg