Wolność wyznania sercem praw człowieka

Watykan w OBWE.

Wolność wyznawania wiary stanowi serce praw człowieka. A dialog i współpraca między religiami są ważnymi narzędziami  promowania bezpieczeństwa, zaufania, pojednania i wzajemnego szacunku, przyczyniając się tym samym do budowania pokoju. Na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie mówił o tym w Wiedniu watykański podsekretarz ds. relacji z państwami. Ks. Antoine Camilleri zabrał głos w debacie poświęconej walce z nietolerancją i dyskryminacją względem chrześcijan.

Watykański dyplomata zwrócił uwagę na „antychrześcijańskie barbarzyństwo”, którego świadkami jesteśmy szczególnie w Syrii, Iraku, a ostatnio również znowu w Egipcie. Podkreślił, że „przemoc wymierzona w wyznawców Chrystusa jest tak przerażająca, że wręcz trudno opisać ją słowami”. Zaapelował o zdecydowaną walkę z, jak to określił, „zbrodniami nienawiści” dokonywanymi w wielu krajach należących do OBWE. Wymienił tu celowe niszczenie kościołów, kaplic, symboli religijnych, w tym krzyży i świętych figur. Przypomniał zarazem, że jedną z najnowszych form prześladowania jest marginalizowanie religii i ludzi wierzących, tak by zepchnąć ich co najwyżej do zakrystii ograniczając wiarę do sfery wyłącznie prywatnej. Wezwał, by stawić zdecydowany opór „grzecznym prześladowaniom w białych rękawiczkach”, które są wynikiem politycznej poprawności. Wiara i moralność chrześcijańska są bowiem postrzegane jako coś wrogiego i obraźliwego, a co za tym idzie,  coś co należy wyeliminować z debaty społecznej. Ks. Camillieri przypomniał OBWE, że obowiązkiem tej organizacji jest ochrona wolności wyznawców Chrystusa do wyznawania swej wiary, nawet jeśli obecnie większość zachodniego społeczeństwa uznaje głoszenie chrześcijaństwa za niewygodne.

«« | « | 1 | » | »»