Bóg w wierzeniach indiańskich

W stolicy Peru trwa IV Sympozjum Teologii Indiańskiej (28 marca – 2 kwietnia). W imprezie zorganizowanej w Limie pod auspicjami Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej CELAM bierze udział 50 teologów, w tym sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, abp Luis Ladaria.

Temat sympozjum brzmi: „Teologia stworzenia w wierze katolickiej oraz w mitach, obrzędach i symbolach pierwotnych ludów chrześcijańskich Ameryki Łacińskiej. Zamysł Boży w stworzeniu człowieka i we wszechświecie”.

Zamiarem organizatorów spotkania jest wydobycie z indiańskich opowiadań o powstaniu świata elementów zbieżnych z objawieniem chrześcijańskim oraz przeanalizowanie ich w świetle Słowa Bożego i Tradycji Kościoła. Chodzi o wypracowanie narzędzi pomocnych w tzw. inkulturowanej ewangelizacji, którą zaleciła konferencja biskupów Ameryki Łacińskiej z 2007 r. w Aparecidzie, podkreślając równocześnie potrzebę troski o środowisko naturalne.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg