Wymiar duchowy kluczowy dla pokoju

Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że wymiar duchowy jest kluczowym czynnikiem budowania pokoju - powiedział Benedykt XVI na zakończenie Dnia Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie, który 27 października odbył się w Asyżu.

W krótkim przemówieniu pożegnalnym, wygłoszonym po włosku i angielsku, papież podziękował wszystkim, którzy umożliwili to spotkanie i tym, którzy wzięli w nim udział. Było to ok. 300 osób, reprezentujących 31 Kościołów i wyznań chrześcijańskich oraz 12 religii niechrześcijańskich, a także niewierzących, z ponad 50 krajów świata. Oto polski tekst słów Ojca Świętego:

Czcigodni Goście,
Drodzy Przyjaciele,

Na zakończenie tego intensywnego dnia pragnę podziękować wam wszystkim. Gorącą wdzięczność wyrażam tym, którzy umożliwili to dzisiejsze spotkanie. Podziękujmy raz jeszcze zwłaszcza tym, którzy nas ugościli: miastu Asyżowi, wspólnocie tej diecezji z jej biskupem, synom św. Franciszka, strzegącym cennego dziedzictwa duchowego Biedaczyny z Asyżu. Dziękuję także licznym młodym, którzy pielgrzymowali do stóp Matki Bożej Anielskiej, aby dać świadectwo, jak wielu jest wśród młodych pokoleń, tych, którzy angażują się w przezwyciężanie przemocy i podziałów oraz aby wspierać sprawiedliwość i pokój.

Wydarzenie dzisiejsze jest obrazem tego, jak wymiar duchowy stanowi kluczowy czynnik budowania pokoju. Dzięki tej jedynej pielgrzymce byliśmy w stanie zaangażować się w braterski dialog, w pogłębianie naszej przyjaźni oraz we wspólne kroczenie w milczeniu i modlitwie. Zobowiązawszy się na nowo do pokoju i wymieniwszy między sobą znak pokoju, czujemy, że jesteśmy jeszcze głębiej włączeni, wraz ze wszystkimi mężczyznami i kobietami ze wspólnot, które reprezentujemy, w naszą wspólną wędrówkę ludzką.

Nie byliśmy podzieleni: będziemy nadal się spotykać, będziemy nadal zjednoczeni w tej wędrówce, w dialogu, w codziennym budowaniu pokoju i w swym zobowiązaniu się do lepszego świata, świata, w którym każdy człowiek i wszyscy ludzie mogą żyć zgodnie ze swymi własnymi słusznymi dążeniami.

Z całego serca dziękuję wam wszystkim tu obecnym za to, że przyjęliście moje zaproszenie do przybycia do Asyżu jako pielgrzymi prawdy i pokoju oraz pozdrawiam każdego z was słowami św. Franciszka: "Niech Pan obdarzy cię pokojem".

«« | « | 1 | » | »»