Kościoły przyjazne naturze

Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie bardzo powoli, ale wyraźnie włączają troskę o świat stworzony do swojej praktyki. Daleko jeszcze, by mówić o „ekologicznym nawróceniu” w chrześcijaństwie, ale ilość inicjatyw i akcji, które mają na celu nie tylko wąską pojętą ochronę środowiska naturalnego, ale zmianę świadomości jest całkiem spora.

Kościoły odpowiedzialne za świat

Zainteresowanie Kościołów chrześcijańskich ochroną środowiska ma kilka wymiarów: ekologiczne zarządzanie majątkiem kościelnym, zarządzanie parafią z uwzględnieniem wymiaru ekologicznego jej funkcjonowania, troska o zdrowe pożywienie, fair trade. Towarzyszy temu wiele ciekawych inicjatyw.

W 1998 r. powstała  Europejska Chrześcijańska Sieć na rzecz Środowiska (ECEN), której celem jest nawiązywanie kontaktów z kościołami i chrześcijańskimi grupami ekologicznymi we wspólnym wysiłku opieki nad światem stworzonym przez Boga.  Przy Światowej Radzie Kościołów, grupującej 349 kościołów działa zespół „Sprawiedliwość, diakonia, odpowiedzialność za stworzenie”, który zajmuje się kwestią ekologii, zmiany klimatu, biotechnologii, rolnictwa.

Aktualnie w Niemczech największe kościoły chrześcijańskie zwróciły uwagę na ochronę środowiska inicjując projekt „Zukunft Einkaufen“, którego celem jest  sprawienie, by kościoły stały się bardziej przyjazne naturze. Projekt jest traktowany jako długofalowy. Był testowany do lata 2009 r., a w połowie 2010 r. będzie wdrażany.  „Ma obejmować zarówno kwestię kwiatów do wystroju ołtarza, jak i instalację oszczędzających energię urządzeń i ogrzewania” - mówi Hans-Jürgen Hörner, jeden z kierowników programu. „Kościoły niemieckie mając około dwóch milionów współpracowników stanowią wielką siłę, która może realnie wpłynąć na zmianę stosunku do środowiska naturalnego” - podkreśla Hörner. Główny nacisk w projekcie zostanie położony na sprawy takie jak: ekologiczny prąd, ograniczanie zużycia papieru, fair trade i żywność ekologiczna.

W Polsce najmocniej w ochronę środowiska angażuje się Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA), jest to „wspólnota studentów i profesorów, uczniów i nauczycieli, przyrodników i franciszkanów, mieszkańców wsi i miast z różnych rejonów Polski i Europy, którzy jako chrześcijanie angażują się w trudne wezwania współczesności w sytuacji kryzysu ekologicznego”. REFA organizuje konferencje naukowe o etycznych aspektach żywności modyfikowanej genetycznie, warsztaty ekologiczne na terenie parków krajobrazowych, tworzy także mapę chrześcijańskich inicjatyw ekologicznych w celu odnawiania czy nawet budowania przyjaznych naturze terenów przykościelnych i parafialnych.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg