Watykan do muzułmanów: zaprzestać przemocy

Do położenia kresu przemocy popełnianej w imię religii wezwała wyznawców islamu Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Jej przewodniczący, kard. Jean-Louis Tauran, przesłał im jak co roku życzenia z okazji święta, które będą obchodzić na zakończenie ramadanu. Tym razem ten muzułmański miesiąc postu trwa od wczoraj.

Tegoroczne orędzie ma wyjątkowo dramatyczną treść. Rozpoczyna się od wyliczenia zbrodni przeciw ludzkości popełnionych przez islamistów: morderstwa, porwania, gwałty, niewolnictwo, handel ludźmi, ludzkimi organami i ciałami, niszczenie obiektów kultu i zabytków. Kard. Tauran zauważa, że ofiarami tych zbrodni są tak muzułmanie, jak i wyznawcy innych religii. W orędziu podkreśla się szczególną odpowiedzialność władz państwowych i wszystkich zaangażowanych w edukację za walkę ze „ślepą przemocą terrorystów”. To właśnie wychowawcy i nauczyciele powinni uczyć dzieci i młodzież, że ludzkie życie jest święte. „Nikt nie ma prawa zabijać w imię Boga”, a szczególnie z powodu wyznawanej przez innych religii. Na koniec przypomina się słowa św. Jana Pawła II, że tak chrześcijanie, jak muzułmanie „mają przywilej modlitwy” i dlatego powinni się modlić o pokój i sprawiedliwość.

«« | « | 1 | » | »»