Ramadan: Wszystko o muzułmańskim świętym poście

"Boże, oto miesiąc ramadan, w którym zesłałeś Koran jako prostą drogę dla ludzkości. To miesiąc doświadczenia, powrotu do Ciebie, przebaczenia i miłosierdzia. O Boże, udzielaj mi swej łaskawej pomocy i prowadź mnie ku posłuszeństwu wobec Ciebie. Ześlij mi dary, jakie niesie ten miesiąc i daj mi przebaczenie" - tak brzmi jedna z modlitw ramadanowych.

Abdullah bin Umar relacjonuje, iż Wysłannik Allaha (S) powiedział: "Nie zaczynaj postu, aż nie zobaczysz półksiężyca i nie kończ (miesiąca) postu aż go zobaczysz. Jeżeli jest niewidoczny (z powodu chmur), wtedy wyznacz (miesiąc przez odlliczenie 30 dni)." [Buhari i Muslim].
Adi ibn Hatim relacjonuje, iż Wysłannik Allaha (S) powiedział: "Gdy nadejdzie Ramadan, utrzymujcie post przez 30 dni, chyba że zobaczycie wcześniej hilal (połksiężyc w nowiu)" [At-Tahawi, Ahmad i Tabarani].
Ktokolwiek pości w dniu niepewnym, jest nieposłuszny wobec Abul Qasima (Muhammada).
W związku z tym nie jest zalecany Muzułmaninowi nadobowiązkowy post w ostatnich dwóch dniach Sza'bana, jako forma ostrożności, chyba że jest to post w dniach, podczas których on regularnie pości.
Abu Hurajrah relacjonuje, iż Wysłannik Allaha (S) powiedział: "Należy unikać postu dzień lub dwa przed Ramadanem. Wyjątkiem jest człowiek, który pości regularnie i jego post zbiega się z tymi dniami. On może pościć" [Potwierdzony].
Bracia i siostry w islamie, wiedzcie, iż post w dniu niepewnym jest oznaką nieposłuszeństwa wobec Wysłannika (S). Ammar ibn Jassar relacjonuje, iż Wysłannik (S) powiedział: "Ktokolwiek pości w dniu niepewnym (tj. 30-tego Sza'bana) zaprawdę, okazuje nieposłuszeństwo wobec Abul Qasima (S)" Abul Qasim to Muhammad (S). [Nasa'i, Tirmizi i Abu Dawud].

Ustanowienie miesiąca wymaga świadków
Początek i koniec miesiąca jest ustanowiony, jeśli chociaż jeden, godny zaufania Muzułmanin poświadczy nów. Pojawienie się księżyca jest ustanowione, jeśli dwóch godnych zaufania Muzułmanów to poświadczy. Wysłannik Allaha (S) powiedział: "Rozpocznijcie post, gdy go zobaczycie, a przerwijcie post, gdy go zobaczycie. Jednak, gdy jest pochmurno, odliczcie 30 dni. Jeśli dwóch świadków (zobaczy go) rozpocznijcie post lub go zakończcie." [Nasa'i i Darime].
Mimo że powyższy hadis zakłada, iż potrzebnych jest dwóch świadków, nie oznacza to, iż dowód jednej osoby nie może zostać zaakceptowany. Następujący hadis wyjaśnia tę kwestię: Ibm Umar powiedział: "Ludzie widzieli księżyc, zawiadomiłem więc Wysłannika (S) o tym, iż widziałem go. On (S) rozpoczął post i nakazał ludziom, aby pościli." [Abu Dawud i Darimi].

Nijjah - Intencja
Podjąć intencję - nijjah obowiązkowego postu (np. podczas Ramadanu) przed modlitwą Fadżr należy do kategorii wadżib (uczynków zalecanych jako obowiązkowe).
Wysłannik (S) powiedział: "Ktokolwiek nie zdecyduje się na post przed Fadżr, nie będzie miał postu (tj. nie zostanie on zakceptowany)." [ Nasa'i, Tirmizi i Abu Dawud].
Powiedział też: "Ktokolwiek nie podejmie intencji postu jeszcze w nocy, nie będzie miał żadnego postu." [Nasa'i, Bajhaqi i Ibn Hazm].

Uwagi:
1. Miejscem intencji jest serce i wypowiadanie jej językiem jest innowacją (bid'ah), nawet jeśli wielu uważa to za dobrą rzecz.
2. Powzięcie intencji w sercu przed czasem modlitwy Fadżr jest konieczne tylko w przypadku postu obowiązkowego. Jednakże w przypadku postu nadobowiązkowego intencja może być powzięta w dowolnym czasie. Czasami, nie w miesiącu Ramadan, Wysłannik (S) przychodził do A'jszy i pytał ją: "Czy masz coś do jedzenia? Jeśli nie, będę pościł." [Muslim].
Potwierdzone jest również, iż Towarzysze Wysłannika (S), tacy jak: Abu Darda, Abu Talha, Abu Hurajrah, Ibn Abbas i inni stosowali tę praktykę podczas postu nadobowiązkowego.
Wykonanie czynności obowiązkowej jest uzależnione od możliowści jej wykonania
Jeśli ktoś dowiedział się w ciągu dnia, iż Ramadan właśnie się rozpoczął, niezależnie od tego czy jadł lub pił wcześniej, powinien zacząć swój post i zaprzestać jakichkolwiek czynności łamiących post. W tym przypadku nie ma potrzeby nadrabiania dnia postu.
Ustanowienie intencji (przed modlitwą Fadżr) nie jest wymagane w tym przypadku, ponieważ nie było takiej możliwości. Jest to oparte na zasadzie fikh (przepisów prawa muzułmańskiego): "Aby coś stało się warunkiem dla pełnoprawnego Muzułmanina, musi on mieć możliwość jego wypełnienia."
A'jsza (R) relacjonuje: "Wysłannik Allaha (S) nakazał (ludziom), aby pościli w Dniu Aszura (10-ty dzień miesiąca Muharram). Jednak od kiedy Ramadan stał się obowiązkowy, wtedy ktokolwiek chciał, ten pościł, a ktokolwiek nie chciał, ten nie pościł." [Buhari i Muslim].
Relacja pochodzi od Salamah bin al-Akwa, który opowiedział: "Wysłannik (S) nakazał człowiekowi z Aslam, aby zawiadomił ludzi, iż ktokolwiek jadł, powinien pościć pozostałą część dnia, a jeśli ktoś nie jadł, niech pości, ponieważ jest to dzień Aszura (10-ty dzień miesiąca Muharram)." [ Buhari i Muslim].
Powinno zostać podkreślone, iż Wysłannik (S) nakazał to w czasie postu obowiązkowego i nie uczynił następnego dnia obowiązkowym dniem postu, ponieważ nie mieli oni intencji rozpoczęcia postu. Ramadan jest również obowiązkowy i podobne zasady odnoszą się również do tego postu, gdy się zacznie i osoba nie wie o tym. Jak tylko się dowie o rozpoczęciu postu, powinna zostawić wszytko (co psuje post) i rozpocząć go, a zostanie on zaakceptowany. A Allah wie najlepiej.

Czas trwania postu
Początek postu:
Allah (T) objawił w Al-Qur'anie:
"(...) Jedzcie i pijcie, aż odróżnicie nitkę białą od nitki czarnej o świcie. (...)" (Sura Al-Baqarah (Krowa), 187 [2 : 187].
Adijj ibn Hatim relacjonuje: "Kiedy powyższy werset został objawiony, umieściłem czarny sznur i biały sznur pod moją poduszką. Patrzyłem na nie podczas nocy, ale nie potrafiłem ich rozróżnić. Dlatego też pośpieszyłem do Wysłannika (S) i opowiedziałem mu o tym. On (S) powiedział: "Zaprawdę, to odnosi się do czerni nocy i bieli dnia." [Buhari i Muslim].
Relacjonuje się, iż Sahl ibn Sa'ad (R) powiedział: "Po tym jak ten werset został objawiony: "(...) Jedzcie i pijcie, aż odróżnicie nitkę białą od nitki czarnej (...)", kiedy ktoś chciał pościć, przywiązywał do swojej nogi białą nitkę i czarną nitkę i jadł oraz pił aż mógł je wyrażnie odróżnić, dlatego Allah (T) objwił po tym: "(...) o świcie." Od tego czasu stali się świadomi, iż oznacza to noc i dzień."

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |