Ramadan: Wszystko o muzułmańskim świętym poście

"Boże, oto miesiąc ramadan, w którym zesłałeś Koran jako prostą drogę dla ludzkości. To miesiąc doświadczenia, powrotu do Ciebie, przebaczenia i miłosierdzia. O Boże, udzielaj mi swej łaskawej pomocy i prowadź mnie ku posłuszeństwu wobec Ciebie. Ześlij mi dary, jakie niesie ten miesiąc i daj mi przebaczenie" - tak brzmi jedna z modlitw ramadanowych.

Uwagi:
1. Powinniśmy rozróżniać 2 rodzaje Fadżrów (świtów):
a) fałszywy Fadżr: o tej porze nie jest dozwolone odprawiane modlitwy Fadżr, ale dozwolone jest spożywanie posiłku osobie, która zamierza tego dnia pościć.
b) prawdziwy Fadżr: osoba, która zamierza pościć, w tym czasie nie może spożywać posiłku, powinna zaprzestać jedzenia i powinna odprawić swoją modlitwę Fadżr.
Jest to wyjaśnione w hadisie Wysłannika (S). Ibn Abbas relacjonuje, iż Wysłannik Allaha (S) powiedział: "Są dwa Fadżry (świty). Co do pierwszego, to nie przeszkadza jedzeniu (osobie poszczącej), a uniemożliwia modlitwę (Fadż). Jeśli chodzi o ten drugi, to zakazuje jedzenia i umożliwia modlitwę." [Ibn Khuzajmah i Hakim].

Koniec postu:
Kiedy noc nadchodzi ze wschodu i cofa się z zachodu i słońce już zaszło, jest to czas przerwania postu.
Umar relacjonuje, iż Wysłannik Allaha (S) powiedział: "Jeżeli noc nadchodzi stąd, a dzień cofa się stamtąd i słońce zaszło, wówczas osoba poszcząca musi przerwać swój post." [Buhari i Muslim].
Nakaz jaki wynika z tych hadisów określa moment przerwania postu już w momencie kiedy słońce zajdzie za horyzontem, nawet jeśli nadal widoczne jest światło.
Niektórzy ludzie sądzą, iż noc nie następuje bezpośrednio po tym jak zajdzie słońce. Uważają, iż noc następuje w momencie, gdy ciemności ogarną wschód i zachód. Takie rozumienie było obecne wśród niektórych Towarzyszy Proroka (S), aż do momentu, kiedy im to wyjaśnił.
Abdullah ibn Abi Awf relacjonuje: "Przebywaliśmy z Wysłannikiem (S) podczas podróży i on (S) pościł (poniewiaż było to w czasie Ramadanu). Kiedy zaszło słońce powiedział do jakiegoś człowieka (w innej relacji powiedział: "O Billal!"): "Zejdź i przygotuj dla nas posiłek z przypiekanego jęczmienia. On odpowiedział: "O Wysłanniku Allaha, jeśli mógłbyś poczekać do wieczora (gdy się trochę ściemni). "On (S) powtórzył: Zejdź i przygotuj dla nas posiłek z przypiekanego jęczmienia."; Bilal (R) odpowiedział: "Przecież mamy jeszcze dzień." On (S) powtórzył jeszcze raz: "Zejdź i przygotuj dla nas posiłek z przypiekanego jęczmienia." Zszedł więc i przygotował dla nich posiłek. Wysłannik napił się. Po tym wskazał swoją ręką (w innej relacji wg Buhariego: wskazał palcem wschód) i powiedział: "Jeśli zobaczysz, iż noc nadchodzi z tego kierunku, jest to czas dla osoby poszczącej, aby przerwała swój post." [Buhari, Muslim i Ahmad].
Jest też ustanowione, iż Towarzysze Wysłannika (S) stosowali się tego zalecenia. Relacjonuje się, iż Abu Sa'id al Khudri przerywał swój post, jak tylko dysk słoneczny znikał za horyzontem. [Buhari i Ibn Abi Szajbah].
Dlatego osoby poszczące powinny wiedzieć, iż początek i koniec postu są ustanowione według czasu określonego powyżej i nie czekać na azan (wezwanie do modlitwy), aby rozpocząć czy zakończyć post, chyba że jest on odprawiany w odpowiednim czasie. Jeżeli wiadomo, iż azan na modlitwę jest opóźniony, wtedy osoba poszcząca nie czeka na niego, tylko przerywa post w odpowiednim czasie. A Allah wie najlepiej.
Bardzo częstą praktyką w niektórych społecznościach jest wyczekiwanie na koniec azanu, aby przerwać post. Nie ma na to żadnej podstawy w szaracie - prawie muzułmańskim i nie powinno się tego robić.

5. Sahur (posiłek przed świtem w czasie Ramadanu)
Korzyści z sahur
Allah (T) nakazał nam, abyśmy pościli tak, jak nakazał to Ludziom Księgi przed nami. Objawione zostało w Al Qur'anie:
"O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami - być może, wy będziecie bogobojni" [Sura Baqarah - Krowa, 183, (2:183)].
W pierwszym okresie rozprzestrzeniania się Islamu, czas trwania i zasady postu były zgodne z tym, co Allah (T) objawił Ludziom Księgi. Zakaz jedzenia, picia i stosunków seksualnych obowiązywał po tym, jak ktoś zasnął. Jeśli ktoś już zasnął nie mógł dokonywać żadnej powyższej czynności aż do nocy następnego dnia, co oznacza, iż nie spożywano sahur (posiłku przed świtem).
Jednak po tym, jak powyższe zasady zosatały zmienione, Wysłannik (S) nakazał Muzułmanom spożywanie sahur (posiłku przed świtem), abyśmy różnili się w naszym poście od postu Ludzi Księgi. 'Amr ibn Al-Aas relacjonuje, iż Wysłannik Allaha (S) powiedział: "To co odróżnia nasz post od postu Ludzi Księgi, to posiłek przed świtem." [Muslim].

Błogosławieństwo (baraka) sahur
Salman (R) przekazuje, iż Wysłannik Allaha (S) powiedział: "W trzech rzeczach znajdują się błogosławieństwa (baraka): dżamacie (grupie), saridzie (as-saryt - rodzaj pożywienia) i w sahurze." [At Tabarani, Abu Na'im].
Abu Hurajrah (R) przekazuje, iż Wysłannik (S) Allaha (T) powiedział: "Zaprawdę Allah umieścił barakę (błogosławieństwa) w sahurze (posiłku przed świtem) i w prawidłowym odmierzaniu (ważeniu)." [Asz-Szairazi].
Haris przekazuje, iż jeden z Towarzyszy Wysłannika (Sahabah) powiedział: Ja wchodziłem do domu Posłańca (S) gdy on brał Sahur, i on (S) mówił: "Zaprawdę jest to (tj. sahur) błogosławieństwo od Allaha, a zatem nie pozbawiaj się go." [Nasai i Ahmad].
W rzeczywistości błogosławieństwa posiłku sahur (przed świtem) są bardzo oczywiste, ponieważ:
a) jest to sunna,
b) stanowi ułatwienie w poście dla osoby poszczącej,
c) ułatwiając osobie post zwiększa jej chęci do postu,
d) zawiera w sobie zasadę odróżniania się od Ludzi Księgi, ponieważ im sahur jest zabroniony.
Z tego powodu Wysłannik Allaha (S) nazywał sahur błogosławionym posiłkiem.
Allah (T) i aniołowie zsyłają Salah na osoby spożywające sahur (posiłek przed świtem).
Największym błogosławieństwem sahur (posiłku przed świtem) jest może to, iż Allah (T) obdarza tych, którzy go spożywają, Swoim Przebaczeniem, okazuje im Swoje Miłosierdzie, podczas gdy Jego aniołowie proszą Go o przebaczenie i litość dla osób poszczących.
Abu Sa'id al Khudri przekazuje, iż Wysłannik (S) powiedział: "Spożywanie sahur jest błogosławieństwem. Nie zaniedbuj tego, nawet jeśli (w tym czasie) miałbyś wziąć łyk wody, ponieważ Allah i Jego aniołowie sprowadzają błogosławieństwa na tych, którzy biorą udział w posiłku przed świtem." [Ahmad].
Jest rzeczą ważną, aby Muzułmanie nie pozbawiali się błogosławieństw Miłosiernego Pana.

Co najlepiej spożyć w czasie sahur?
Wysłannik (S) powiedział: "Najlepszy sahur dla wierzących to daktyle." [Abu Dawud, Al Bajhaqi i Ibn Hibban].
Uwaga: Jeżeli komuś zabraknie jedzenia, wystarczy w tym czasie wziąc łyk wody, tak jak wskazano to w hadisie.

Opóźnianie sahur
Zalecane jest, aby opóźniać spożycie sahur, aż do ostaniego momentu przed świtem. Zaid ibn Sabit powiedział: "Jedliśmy sahur wspólnie z Wysłannikiem (S), a następnie wstawaliśmy na salah (w tym przypadku modlitwę fadżr). Zapytałem: "Jaki był czas pomiędzy azanem (wezwaniem na modlitwę) a sahurem?" Odpowiedział: "(Czas potrzebny do) wyrecytowania pięćdziesięciu wersetów." [Buhari i Muslim].
Powinniśmy wiedzieć, iż dozwolone jest jedzenie, picie i stosunki seksualne z naszymi małżonkami tak długo jak mamy wątpliwości i nie jesteśmy pewni rozpoczęcia świtu. Allah (T) i Jego Wysłannik (S) objaśnił nam kryteria potrzebne do ustanowienia czasu fadżr i tego powinniśmy się trzymać.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |