Ważny krok w dialogu międzyreligijnym

Dialog międzyreligijny z żydami i muzułmanami, duszpasterstwo imigrantów oraz program edukacyjny w szkołach katolickich były wiodącymi tematami Konferencji Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej. W sesji plenarnej w Ammanie wzięli udział zwierzchnicy z Izraela, Autonomii Palestyńskiej, Jordanii i Cypru.

Zainspirowani obchodami 25. rocznicy Światowego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu członkowie Konferencji Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej ustanowili komisję ds. relacji z judaizmem i islamem. Ze względu na rozpiętość terytorialną jerozolimskiej diecezji oraz polityczne uwarunkowania komisja będzie realizować swoje zadania w trzech podkomisjach. Będą one odpowiedzialne za dialog z judaizmem w Izraelu i za dialog z islamem: jedna w Autonomii Palestyńskiej, a druga w Jordanii.

W związku z rosnącą w Ziemi Świętej liczbą chrześcijan wśród imigrantów i pracowników obcokrajowców biskupi jednogłośnie poparli plan przygotowania dla nich specjalnego programu duszpasterskiego. Kwestia otoczenia duszpasterską opieką katolickich imigrantów dotyczy nie tylko Izraela, lecz również Cypru oraz Jordanii, gdzie znalazło schronienie tysiące Chaldejczyków z Iraku.

Biskupi na sesji plenarnej zapoznali się ponadto z problematyką szkół katolickich w Ziemi Świętej. Podkreślono potrzebę specjalnego projektu edukacyjnego promującego rozwój osobowości ucznia i jego powołanie. Ze szczególną troską wypowiadano się o roli katechistów w formowaniu młodego pokolenia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg