Ramadan: Wszystko o muzułmańskim świętym poście

"Boże, oto miesiąc ramadan, w którym zesłałeś Koran jako prostą drogę dla ludzkości. To miesiąc doświadczenia, powrotu do Ciebie, przebaczenia i miłosierdzia. O Boże, udzielaj mi swej łaskawej pomocy i prowadź mnie ku posłuszeństwu wobec Ciebie. Ześlij mi dary, jakie niesie ten miesiąc i daj mi przebaczenie" - tak brzmi jedna z modlitw ramadanowych.

Czas
Na podstawie sunny ustalono, iż wiedza na temat tej błogosławionej Nocy została odebrana Ummie przez kłótnię między dwoma Towarzyszami (Sahabami).
Ubadah ibn Samit przekazuje: "Prorok (S) wyszedł (z wiedzą na temat) Nocy Qadr (Przeznaczenia); dwóch mężczyzn spośród muzułmanów kłóciło się, wówczas On powiedział: "Zaprawdę wyszedłem zawiadomić was o Nocy Qadr, ale taka i taka osoba kłóciły się i to zostało wzniesione. Być może jest to dla was dobre. Jakkolwiek, szukajcie jej (tej Nocy) w dziewiątym, siódmym i piątym." [Buhari]. Najbardziej autentyczny przekaz w tej kwestii mówi, iż Lailatul Qadr (Noc Przeznaczenia) powinna być szukana podczas nieparzystych nocy ostatnich dziesięciu nocy ramadanu. Ajsza relacjonuje, iż Wysłannik (S) Allaha (T) miał w zwyczaju wykonywać i'tikaf w czasie nieparzystych, ostatnich dziesięciu nocy ramadanu i że On (S) mówił: "Szukajcie Nocy Qadr (Przeznaczenia) podczas nieparzystych, ostatnich dziesięciu (nocy) ramadanu." [Buhari i Muslim].
Jeżeli muzułmanin nie ma siły lub nie jest w stanie szukać w nieparzystych, ostatnich, dziesięciu nocach ramadanu, wtedy powinien spróbować nie opuszczać ostatnich siedmiu, nieparzystych nocy, jak określa to jeden z hadisów.
Ibn'Umar przekazuje, iż Wysłannik (S) Allaha (T) powiedział: "Szukajcie tej (Nocy) w ostatnich dziesięciu nocach. Jakkolwiek, jeżeli jeden z was osłabnie lub nie będzie w stanie, wtedy nie pozwólcie się opanować przez siedem ostanich nocy." [Buhari i Muslim].
Podsumowanie: Są różne opinie dotyczące tego, czym jest Noc Qadr (Przeznaczenia), ale najlepszą rzeczą dla muzułmanina, który jest szczery w szukaniu, jest czuwanie podczas ostatnich, dziesięciu, nieparzystych nocy. Jeżeli nie jest on w stanie lub jest słaby, wtedy powinien przynajmniej czuwać 25., 27., i 29. noc. A Allah wie najlepiej.

Jak Muzułmanin powinien spędzić tę Noc?
Doprawdy Noc ta z powodu swojej świętości powinna być czymś, czego szczery muzułmanin szuka. Posłaniec (S) mówił: "ktokolwiek modli się Noc Qadr (Dekret) z Eemaan (wiara) i mając nadzieję dla jego nagrody, Allah będzie wybaczać jemu wszystkie jego poprzednie grzechy." [Buhari i Muslim].
Podczas tej nocy też jest polecane robić dua'a jak to możliwe.

14. Al Qada (nadrabianie opuszczonych dni postu)
Nadrabianie opuszczonych dni postu natychmiast po ramadanie nie jest obowiązkowe (wadżib).
Obowiązek nadrobienia zależy od możliwości jakie osoba posiada, np według Ajszy (R), która mówiła: "Zazwyczaj miałam do odrobienia kilka dni postu z ramadanu i nie byłam w stanie tego zrobić aż do następnęgo miesiąca sha'ban." [Buhari i Muslim].
Al Hafiz ibn Hadżar twierdził: "W tym hadisie znajduje się dowód na to, iż dozwolone jest odkładanie na czas nieokreślony momentu nadrabiania postu niezależnie od przyczyny."
Jakkolwiek zalecane jest, aby opuszczone dni postu nadrobić jak najwcześniej ze względu na wiele przekazów, które wskazują na to, iż muzułmanin powinien śpieszyć się z robieniem dobra i nie odkładać tego na później. Allah (T) objawił:
I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi - którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia - przygotowanemu dla ludzi bogobojnych; [Qur'an: Sura Ali Imran (Rodzina Imrana) 3:133].
Allah (T) objawił również:
- oto są ci, którzy się śpieszą ku dobrym uczynkom; oni są pierwsi w ich spełnianiu. [Qur'an: Sura Mu'minun (Wierni) 23 : 61].
Nie jest również obowiązkowe, aby nadrabiać opuszczone dni postu w kolejnych dniach.
Allaah (T) objawił:
(...) A temu z was, kto jest chory albo w podróży, to na pewną liczbę innych dni. (...) [Qur'an: Sura Al - Baqarah (Krowa) 2 : 184].
Ibn Abbas przekazuje: "Nie ma nic niewłaściwego jeśli ktoś oddzieli (dni do nadrobienia)." [Darqutni].
Uczeni Islamu zgadzają się, że jeżeli ktoś nie jest w stanie pościć, powinien nakarmić jedną biedną osobę za każdy opuszczony dzień i że nikt podczas jego życia nie powinien pościć za niego.
Chociaż jeśli osoba umrze i ma do wypełnienia przysięgę postu, której nie wypełniła, wtedy jego wali (opiekun, potomek) powinien pościć w jego imieniu. Zasada ta oparta jest na słowach Wysłannika Allaha (S), który mówił: "Ktokolwiek umrze i zostały mu dni postu, których nie wypełnił, wtedy niech jego wali pości za niego." [Buhari i Muslim].
Ktokolwiek umrze i ma do wypełnienia przesięgę postu, dozwolone jest, aby ta sama ilość ludzi pościła tę samą ilość dni, które on musiał wypełnić.

15. Kaffarah (pokuta za złamanie postu) i Fidyah (okup za niezdolność do postu)
Kaffarah (Pokuta)
1. Wcześniej wspomnieliśmy hadis Abu Hurajry o osobie, która miała umyślny stosunek płciowy podczas dnia w miesiącu Ramadan.
Na podstawie tamtego hadisu ustalono, iż musiała ona nadrobić ten dzień, jak również zrobić kaffarah (pokutę). Pokuta ta polegała na:
I) - uwolnieniu niewolnika,
II) - w przypadki braku (I), poście przez dwa kolejne miesiące,
III) - w przypadku niemożliwości (II), nakarmieniu sześćdziesięciu biednych ludzi (miskin).
Powiedziane jest również, iż rodzaj kaffarah (pokuty) w przypadku umyślnego stosunku płciowego podczas dnia w miesiącu Ramadan, można wybrać spośród trzech wymienionych wyżej czynności.
Jakkolwiek, większość uczonych uważa, iż rodzaj pokuty w tym przypadku jest wyraźnie określony i jeżeli pierwszy przypadek nie jest możliwy, wtedy dopiero w grę wchodzi drugi i tak dalej. Druga opinia wydaje się być bardziej autentyczna.


«« | « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |