„Ludzie i religie” we wrześniu w Monachium

Pod hasłem „Naszym przeznaczeniem – życie razem. Religie i kultury w dialogu” w dniach 11-13 września odbędzie się w Monachium międzynarodowe i międzyreligijne spotkanie modlitewne w intencji pokoju na świecie.

Wśród zaproszonych imiennie gości jest ok. 400 czołowych przedstawicieli świata religii i polityki. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie i religie”, organizowane od 1987 w różnych krajach i miastach przez rzymską Wspólnotę św. Idziego we współpracy z Kościołem miejscowym, tym razem z archidiecezją Monachium i Fryzyngi. W ramach spotkania przewidziane są nabożeństwa, modlitwy i około 40 forów dyskusyjnych. Organizatorzy oczekują, że do stolicy Bawarii przybędzie kilka tysięcy osób z prezydentem Niemiec Christianem Wulffem i kanclerz Angelą Merkel na czele.

Przedstawiając 7 lipca program tego wydarzenia, metropolita Monachium kard. Reinhard Marx podkreślił, że potrzebna jest „sieć pokoju”, nad którą winny stale pracować również, a nawet przede wszystkim religie. Taką sieć stanowi Wspólnota św. Idziego i dlatego archidiecezja Monachium i Fryzyngi chętnie włączyła się do tej inicjatywy, proponując Monachium jako forum dyskusyjne dla przedstawicieli religii, kultury i polityki. Kardynał zaznaczył, że data spotkania nie jest przypadkowa, gdyż w tym czasie przypada 10. rocznica terrorystycznych zamachów w USA. Przede wszystkim jednak będzie to symboliczne otwarcie ”nowego dziesięciolecia pokoju i dialogu”, powiedział metropolita Monachium.

Z kolei zdaniem sekretarza generalnego Wspólnoty – Cesare Zucconiego stolica Bawarii stanie się miejscem „międzynarodowego i ekumenicznego wydarzenia” w dialogu między przedstawicielami różnych religii. Zapowiedział on, że na spotkanie to przybędą nie tylko ludzie wierzący, ale także „humaniści”. Sekretarz Wspólnoty poinformował także, że na zakończenie spotkania na Placu Maryi zostanie ogłoszony „Apel pokoju z Monachium 2011”.

Wspólnota św. Idziego powstała w 1968 roku w rzymskim klasztorze pod tym samym wezwaniem z inicjatywy młodzieży. Dziś jest to ruch świeckich, który skupia przeszło 60 tys. członków. W ponad 70 krajach świata angażują się oni w służbę ubogim i w realizowanie wezwania Ewangelii. Wspólnota znana jest też z roli mediatora (z różnym skutkiem) w wojnach domowych, m.in. w Mozambiku, Algierii i Kongu. Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody pokojowe. Wspólnota bierze też aktywny udział w kampanii na rzecz zniesienia kary śmierci. W 2007 r. złożyła w ONZ petycję, podpisaną przez ponad 5 mln przeciwników kary głównej. W obchody rozpoczętego przez nią w 2002 r. Międzynarodowego Dnia Przeciwko Karze Śmierci włącza się co roku kilkaset miast Europy, Afryki i Ameryki.

Od 1987 Wspólnota św. Idziego organizuje międzynarodowe i międzyreligijne spotkania modlitewne w intencji pokoju i pojednania na świecie, noszące ogólną nazwę „Ludzie i religie”. Pierwsze z nich odbyło się w Rzymie w rocznicę pamiętnego spotkania w intencji pokoju, zwołanego przez Jana Pawła II do Asyżu 26 października 1986 z udziałem zwierzchników i wysokiej rangi przedstawicieli różnych wyznań i religii z całego świata. Pierwsze podobne spotkanie poza Rzymem i Włochami odbyło się na przełomie sierpnia i września 1989 w Warszawie w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Odtąd spotkania takie zwoływane są co roku do różnych krajów, np. do Belgii, Portugalii, Hiszpanii, na Maltę, Cypr, do Rumunii (1998 – po raz pierwszy w kraju o większości prawosławnej). We wrześniu 2009 uczestników spotkania gościł Kraków.

Przez wiele lat honorowym duchowym opiekunem Wspólnoty był emerytowany obecnie prymas Polski kard. Józef Glemp, gdyż siedziba ruchu mieściła się na terenie parafii Matki Bożej na Zatybrzu, gdzie znajduje się jego kościół tytularny jako „kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego”.

Na 27 października br. – z okazji 25. rocznicy pierwszego „Asyżu” – Benedykt XVI zaprosił na kolejne spotkanie pokoju do miasta św. Franciszka chrześcijan, przedstawicieli innych religii, a także niewierzących.

«« | « | 1 | » | »»